Vilkår

en introduktion

maxi dog. Disse vilkår for brug og fortrolighed for brug, vilkår og betingelser og alle politikker, der er offentliggjort på Maxidog.dk er designet til at beskytte og bevare rettighederne for både (Maxidog.dk) og (den bruger, der tilgår siden med eller uden registrering) eller kunden, der drager fordel af annoncer ved registrering eller uden registrering).

Vilkårene, betingelserne og juridiske tvister er underlagt de gældende love, love og regler i Kongeriget DANMARK.

Som bruger accepterer du at være bundet af alt indeholdt i denne aftale i tilfælde af at du bruger webstedet, får adgang til det eller registrerer dig for tjenesten. Maxidog.dk har til enhver tid ret til at ændre denne aftale og den er bindende for alle parter efter annoncering af opdateringen på siden eller på anden måde Data, der er oprettet, gemt eller transmitteret af brugeren (elektronisk registreringsgenerator) og er i form af at levere en tjeneste eller en tjenesteanmodning eller svar eller private beskeder.

Maxidog.dk yder den service at gøre det muligt for brugeren at vise sine varer i overensstemmelse med den aftalte brugspolitik, og vi giver ingen garantier og påtager os intet ansvar i tilfælde af, at brugeren ikke overholder webstedets brugspolitik, og vi ikke ansvarlig for enhver risiko, skader, konsekvenser eller tab på sælger, køber eller enhver anden part og den skadelidte skal oplyse os herom via kontakt os linket og redegøre for den forvoldte skade, og Maxidog.dk tager handlingen i henhold til typen af ​​hændelse uden ansvar. Din brug af Maxidog.dk-siden betyder, at du påtager dig alt ansvar for indholdet af den annonce, du udgiver, og at du giver os tilladelse til at gemme dine data, som du har indtastet på organisationens servere, og vi har ret til at se og gennemgå dem. . Du accepterer også, at vi har ret til at overvåge private beskeder, når det er nødvendigt for at sikre, at de er fri for brud på brugsaftalen, og vi har ret til at slette annoncen og disponere over de vedhæftede billeder, når det er nødvendigt. Cirkulærer, beslutninger og direktiver fra webstedets ledelse og tilsynsførende er bindende for den anden part efter at have leveret dem til ham via særlige meddelelser på webstedet, mobil, e-mail eller gennem notifikationssystemet, og han skal overholde dem og handle derfor. Du accepterer også, at såfremt du overtræder reglerne for Maxidog.dk platformen og forvolder skade på platformen, har Maxidog.dk Fondens ledelse ret til at kræve erstatning fra dig for alle skader påført den som følge af din overtrædelse af regler, herunder advokatsalærer i alle sager relateret til dine overtrædelser.