Hjem / Uncategorized / Fakta om opdrættede fisk til farmere

Seneste nyt

13 jul
Uncategorized
46 views
0 kommentarer

Fakta om opdrættede fisk til farmere

Fakta om opdrættede fisk til farmere. Hvad er opdrættede fisk, og hvilke fiskearter opdrættes? Lær svarene på dette og andre spørgsmål om opdrættede fisk i denne artikel.Opdrættede fisk er fisk, der vokser sig store i netbure i åbent vand eller lukkede miljøer. Fiskeyngel udsættes i dambrug eller akvakultur og vokser hurtigt. Fiskene i samme bur vil være af samme alder og slagtes på samme tid. Det er karakteristisk for opdrættede fisk, at de ikke lever særlig længe, og at de får foder, der skal opfylde lovkrav.

Fakta om opdrættede fisk til farmere

Hvilke fiskearter opdrættes?

I de nordiske lande er opdrættede ørreder og laks de primære typer fisk, der produceres. Størstedelen af den laks, vi spiser i Danmark, er norsk opdrættet laks. Dog importeres opdrættede fisk også fra andre dele af verden, såsom Østasien, hvor Pangasius opdrættes. Andre opdrættede fisk omfatter fx Kingfish, som er opdrættet til sushi. Muslinger og krebsdyr opdrættes også i fangenskab.

isk
Hvilke kemikalier er relevante, når det kommer til fisk?

Når det kommer til fisk, er kviksølv og dioxin de mest relevante stoffer. Derudover kan der for opdrættede fisk være rester af veterinærlægemidler. Dioxin og PCB er organiske miljøforurenende stoffer, som vi især finder i fede fisk fra Østersøen som følge af tidligere industriel produktion og forbrænding. Dioxin ophobes i fedtvæv, hvorfor stofferne hovedsageligt findes i fede fisk. Kviksølv er et tungmetal, der stammer fra industriel aktivitet, men som også stammer fra for eksempel vulkansk aktivitet. Kviksølv ophobes gennem fødekæden. Dyr i slutningen af fødekæden har et højere indhold end dyr i begyndelsen af fødekæden. Det betyder, at for eksempel hajer og sværdfisk har et højt indhold af kviksølv. Det samme gælder for stor tun. Opdrættede fisk har en kort levetid og er ikke en del af fødekæden, hvilket betyder, at de gør

Fakta om opdrættede fisk til farmere

Hvilke regler?

Der er regler for brug af forurenende stoffer, pesticider og andre skadelige stoffer. Disse grænser er fastsat for menneskers sundhed og miljøet. Der er også grænseværdier for lægemiddelrester, som gælder såvel foder som fødevarer. Specifikke kvalitetskrav skal opfyldes ved fremstilling af foder for at sikre, at det er sikkert for dyr og ikke udgør en risiko for offentligheden. Det er virksomhedernes ansvar at overholde disse regler.

Der er regler for brugen af giftstoffer og forurenende stoffer. Der er fastsat maksimalgrænseværdier for dioxiner, pesticider og andre skadelige stoffer. Foder skal også overholde retningslinjer for sundhed og sikkerhed. Ikke-godkendte lægemidler må ikke anvendes, og der er nultolerance for deres opdagelse i foder. Kvalitetskravene er også meget strenge for foderingredienser – fiskefoder skal opfylde specifikke standarder

Fakta om opdrættede fisk til farmere

Kontrol af danske dam- og havbrug

Danske fiske- og akvakulturbrug inspiceres med det formål at opdage og bekæmpe fiskesygdomme. Stikprøver sikrer også, at brugen af ulovlig medicin og hjælpekemikalier ikke finder sted. Tilsynet omfatter gennemgang af fiskebestanden og smittebeskyttelsesforanstaltninger. Endvidere sikrer dokumentation, at produkterne er fuldt sporbare.

Danske fiske- og akvakulturbrug kontrolleres med det formål at forebygge fiskesygdomme og sikre korrekt brug af ulovlig medicin og hjælpestoffer. Tilsynet omfatter gennemgang af fiskebestanden og smittebeskyttelsesforanstaltninger. Derudover vedligeholdes dokumentation for at sikre korrekt produktsporbarhed

Fakta om opdrættede fisk til farmere

Kontrol af foder

Fødevarestyrelsen udfører fysiske og analytiske tilsyn med foderstofvirksomheder, der producerer, importerer og sælger foder. Disse besøg er baseret på en risikovurdering, og hyppigheden af disse tilsyn varierer fra to gange årligt til et kontrolbesøg hvert andet år. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med virksomhedernes kvalitetsstyringssystem, indgående varer, sporbarhed, hygiejne, tilsatte stoffer, overholdelse af grænseværdier mv.

Her i Fødevarestyrelsen tager vi vores ansvar for at fodre vores fisk meget alvorligt. Vi inspicerer fodervirksomheder regelmæssigt for at sikre, at de lever op til kvalitetsstandarderne. Hyppigheden af besøg er baseret på en risikovurdering, og kan variere fra to gange årligt til et kontrolbesøg hvert andet år. Vi overvåger også deres kvalitetsstyringssystem, indgående varer, sporbarhed, hygiejne og eventuelle tilsatte stoffer. Vi sørger for, at alle virksomheder, der opererer i Danmark, følger de regler og regler, som er fastsat af os. Tak for dit samarbejde!

Fakta om opdrættede fisk til farmere
Kontrol af kemiske forureninger i fiskene?

Fødevarestyrelsen (DAVFA) fører tilsyn med fødevarevirksomheder for at sikre, at de følger retningslinjerne for fødevaresikkerhed. Virksomheder er selv ansvarlige for de fødevarer, de markedsfører, og DAVFA overvåger dem, herunder dambrug.

Der udtages prøver af fisk og foder til bekæmpelse af kemiske forureninger samt rester af veterinærmedicin. Både dansk produceret fisk og importeret fisk kontrolleres. Det samme gælder foder.

Undersøgelser, som DAVFA har lavet på opdrættede norske laks, viser, at miljøforurenende stoffer som dioxin og PCB er væsentligt lavere end i vildlaks, for eksempel fra Østersøen. Kviksølvindholdet i opdrættede fisk er også lavt sammenlignet med store vilde fisk som sværdfisk og hajer.

DAVFAs undersøgelser af foder viser desuden, at der ikke er problemer med for højt indhold af uønskede stoffer eller fodertilsætningsstoffer, og det er ikke længere tilladt at tilsætte ethoxyquin til foder.

Fødevarestyrelsen sikrer, at fødevarevirksomheder følger reglerne, når det kommer til at kontrollere kemiske forureninger i deres produkter. Virksomheder er selv ansvarlige for de fødevarer, de markedsfører, og Fødevarestyrelsen fører tilsyn med virksomhederne, herunder dambrug.

Der udtages prøver af fisk og foder til kontrol af kemiske forureninger samt spor af veterinærmedicin. Både dansk produceret fisk og importeret fisk kontrolleres. Det samme gælder foder.

Undersøgelser foretaget af Fødevarestyrelsen af opdrættede norske laks har vist lave niveauer af miljøforurenende stoffer som dioxin og PCB. Mængden af dioxin og PCB i vildlaks er højere end i laks opdrættet i Danmark, for eksempel fra Østersøen. Kviksølvindholdet i opdrættede fisk er også lavt. Kviksølvniveauet er især højt i store vilde fisk som sværdfisk og hajer.

Fødevarestyrelsen har konstateret, at der ikke er problemer med for højt indhold af uønskede stoffer eller foder

Fakta om opdrættede fisk til farmere

Mærkning af fiskevarer

Produktionsmetoden for fiskevarer skal oplyses, herunder om de er fanget til havs, i ferskvand eller opdrættet. Dette gælder dog ikke for forarbejdede fisk og skaldyr, såsom tun på dåse.

mærkning af fiskevarer

For at producere fisk korrekt, herunder hvis de er fanget på havet, i ferskvand eller opdrættet, skal produktionsmetoden indberettes. Dette gælder dog ikke for forarbejdet fisk, såsom tun på dåse.

Fakta om opdraettede fisk til farmere 7

Fiskens farve

Farven på de fisk, du fanger, kan afhænge af den mad, de spiser. Vilde laks, der spiser forskellige typer krebsdyr, bliver røde, hvilket hjælper dem med at optage farvestoffet astaxanthin. Denne naturlige antioxidant er tæt beslægtet med carotener og den farve, der gør peberfrugter røde. Stoffet er vigtigt for laksefiskenes velbefindende, og er især nødvendigt for at sikre en fornuftig overlevelse af lakseynglen.

I havene ud for Østersøen udgør krebsdyr en ret stor andel af føden. Derfor er fisk der meget røde i kødet, især hos arter af stillehavslaks. Fiskene i Østersøen spiser primært små fisk og har derfor en forholdsvis lys farve i kødet.

Opdrættede laks fodres med foder, der indeholder både naturlige og kunstige farver for at give dem deres karakteristiske røde nuance. Økologisk opdrættet laks skal dog fodres med foder, der indeholder naturligt astaxanthin i et omfang, der opfylder deres fysiologiske behov – for eksempel rejeskalolie eller

Farven på fisken kan variere alt efter hvilken type krebsdyr laksen spiser. For eksempel bliver vildlaks røde, når de spiser rejer, som indeholder astaxanthin. Denne naturlige antioxidant er tæt beslægtet med carotener og det røde farvestof, der får peberfrugter til at se smukke ud. Stoffet er vigtigt for laksefiskenes velbefindende og er især nødvendigt for at sikre en fornuftig overlevelse af lakseynglen.
I havene ud for Østersøen udgør krebsdyr en ret stor andel af føden. Som et resultat er fisk der meget rødt i kødet, især hos arter af stillehavslaks. Fisk i Østersøen spiser primært små fisk og har en forholdsvis lys farve i kødet.
Opdrættet laks fodres med foder, der indeholder forskellige planteproteiner og vegetabilske råvarer, som kan indeholde farvepigmenter for at give dem rød farve.
Økologisk opdrættede laks skal fodres med foder, der indeholder naturligt astaxanthin i et omfang, der opfylder deres fysiologiske behov

Påstande om opdrættede fisk

Der har i årenes løb været forskellige rygter/tv-udsendelser mv., der hævder, at der findes uønskede stoffer i opdrættede fisk. I et Fødevarestyrelsens tilsyn har vi dog ikke grundlag for at mistænke hverken fiskefoder eller opdrættede fisk for at indeholde giftstoffer.

Der har været forskellige rygter/tv-udsendelser mv. om, at der er omfattende problemer med uønskede stoffer i opdrættede fisk. Men i Fødevarestyrelsens tilsyn fandt vi ingen beviser, der tyder på, at fiskefoder eller opdrættede fisk indeholder “toksiner”.

maxi dok

wael82
Author: wael82

Skriv et svar